Valitse kieli

Suomi

Svenska

English

08.03.2022

Memoriale palvelujen käyttöehdot

Tietoa Memoriale palveluista

Memorialen käyttöehtoja sovelletaan kaikissa Memorialen tuottamissa palveluissa ja asiakassuhteissa. Sopimuksen osapuolet ovat Memoriale ja kaikki Memorialen palveluita käyttävät asiakkaat. Memoriale on digitaalisen muistelemisen palveluihin keskittynyt yritys. Tuotteitamme ovat Memoriale-muistosivusto sekä Memoriale-kuolinilmoitus. Tuotteidemme tarkoituksena on tarjota yhteisöllisiä digitaalisia vaihtoehtoja vainajan yhteisölliseen muistelemiseen sekä aiheeseen liittyvään viestintään.

Memoriale palvelujen käyttö edellyttää asiakkaalta sopimusehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Memoriale palveluun kirjautuessa asiakas hyväksyy käyttöehdot ja sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on löydettävissä täältä.

Memoriale pidättää oikeudet muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Asiakkaalle ilmoitetaan, mikäli käyttöehtoihin tehdään muutoksia.

Rekisteröityminen

Memoriale palveluun rekisteröityminen

Tietyt Memoriale-palvelut edellyttävät käyttäjältä rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme asiakkaalta seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, nimimerkki ja sähköpostiosoite. Käyttäjän tulee ilmoittaa tiedot itsestään totuudenmukaisesti. Memoriale-palvelujen käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena henkilönä.

Tunnistautuminen

Memoriale-palveluun rekisteröityneeltä käyttäjältä edellytetään tunnistautumista, joka tapahtuu rekisteröitymisvaiheessa käyttäjätunnuksella, salasanalla, sähköpostiosoitteella sekä etu- ja sukunimitiedoilla. Rekisteröitymisen jälkeen asiakas kirjautuu Memoriale-palveluihin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käyttäjällä on vastuu säilyttää tunnistautumistiedot huolellisesti ja huolehdittava, että ne eivät päädy kolmansien osapuolten tietoon. Memoriale-palvelujen käyttäjä on vastuussa tunnistautumistiedoillaan tehdystä toiminnasta Memoriale-palveluissa. Mikäli käyttäjän tunnistautumistiedot ovat päätyneet kolmansien osapuolten tietoon, käyttäjän on ilmoitettava tästä välittömästi Memorialelle ja muutettava tunnistetiedot viipymättä.

Asiakkaalla on vastuu ja velvollisuus käyttäytyä Memoriale-palvelussa sopimusehtojen edellyttämällä tavalla

Käyttäjä on henkilökohtaisesti velvollinen noudattamaan tekijänoikeuslainsäädäntöä kaikessa Memoriale-palveluun tallentamassaan sisällössä. Tähän sisältyy kuvien, tekstien ja videoiden julkaisu sekä jakaminen. Mikäli käyttäjä rikkoo tekijänoikeuslainsäädäntöä palvelun käytössä, hän vastaa seurauksista ja mahdollisista kustannuksista henkilökohtaisesti. Memoriale ei ole millään tavalla vastuussa käyttäjän Memoriale-palveluun tallentaman sisällön tekijänoikeuksista.

Käyttäjän tulee ilmoittaa tiedot itsestään totuudenmukaisesti. Myös Memoriale-muistosivuston sekä -kuolinilmoituksen tiedot tulee ilmoittaa totuudenmukaisesti. Vainajasta ilmoitettujen tietojen on oltava totuudenmukaisia ja kuvattava edesmennyttä henkilöä kunnioittavalla tavalla. Muistosivuston luonti edellyttää aina vainajan omaisten hyväksynnän muistosivuston luomiseen. Muistosivun ja kuolinilmoituksen luominen edellyttää vainajan tahdon kunnioittamista. Memoriale-palvelujen käyttäjä sitoutuu olemaan loukkaamatta muiden ihmisten kunniaa tai rikkomatta vainajan tahtoa. Memoriale-palveluiden käyttäjä sitoutuu olemaan antamatta vääriä tietoja suhteestaan toiseen henkilöön esimerkiksi perhesuhteiden osalta. Memorialella on oikeus tarkistaa käyttäjän Memoriale-palveluun tallentaman tiedon totuudenmukaisuus. Mikäli muistosivu on tehty vastoin vainajan läheisten tahtoa, voi Memoriale poistaa muistosivun ja siihen liittyvät tiedot pysyvästi. Tällöin Memoriale ei ole velvollinen korvaamaan muistosivun luomisesta aiheutuneita kustannuksia asiakkaalle.

Memoriale Oy ilmoittaa Memoriale palveluissa tapahtuneista väärinkäytöksistä palvelumaan viranomaisille, esimerkiksi poliisille. Väärinkäytöstilanteita ovat mm. esiintyminen toisen henkilön henkilötiedoilla, väärän ja herjaavan tiedon tallentaminen Memoriale-palveluihin, tai muiden näissä käyttöehdoissa kielletyn toiminnan harjoittaminen Memoriale-palveluissa. Memoriale-palvelujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkea Suomen ja EU-alueen lainsäädäntöä.

Memoriale-palvelujen käyttäjä ei saa käyttää Memorialen tuottamia palveluita kaupalliseen tarkoitukseen. Memoriale-palveluun tallennettuja tietoja ei saa kerätä esimerkiksi ulkopuolisia rekistereitä varten. Memorialen ulkopuolisten tuotteiden tai palvelujen mainostaminen ilman Memorialen lupaa Memoriale-palveluissa on kiellettyä. Lainvastaisen sisällön kuten alkoholin, huumausaineiden, rahapelien tai pornografisen sisällön jakaminen on kiellettyä Memoriale-palveluissa.

Memoriale-palveluissa ei saa jakaa tai lähettää sisältöä, jonka tietoturva on kyseenalainen. Memoriale -palveluissa ei saa jakaa tai lähettää sisältöä, joka sisältää haittaohjelmia, viruksia tai muuta lainvastaista sisältöä.

Memoriale-palveluihin tallennettu aineisto

Memoriale-palveluihin asiakkaan toimesta tuotetun sisällön oikeudet jäävät käyttäjälle. Käyttäjä vastaa siitä, että Memoriale-palveluihin tallennetussa aineiston jakamisessa huomioidaan immateriaalioikeudet.

Memorialen vastuunrajoitus

Memoriale ei vastaa palvelun kautta lähetettyjen tietojen tietoturvasta. On mahdollista, että käyttäjät jakavat ja lähettävät palveluissamme Memorialen käyttöehtojen vastaista sisältöä esimerkiksi viruksia tai haittaohjelmia sisältäviä internetsivujen linkkejä tai muuta sisältöä. Memoriale ei vastaa näissä tilanteissa käyttäjälle aiheutuneista suorista, epäsuorista, välillisistä tai välittömistä kustannuksista. Käyttäjä hyväksyy, että Memoriale ei ole vastuussa Memoriale-palvelujen kautta lähetetystä sisällöstä.

Memoriale pyrkii siihen, että palvelujemme käyttö olisi jatkuvaa ja häiriötöntä. Memoriale ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tietojen esimerkiksi kuvien, videoiden tai tekstin tai muun sisällön muuttumisesta tai katoamisesta.

Memoriale ei vastaa mahdollisille kolmansille osapuolille aiheutuneista kustannuksista, esimerkiksi tekijänoikeuksien rikkomisesta tai käyttäjän jakaman materiaalin jakamisesta johtuvissa tilanteissa. Mikäli Memoriale joutuu korvausvelvolliseksi käyttäjän Memoriale-palveluissa tekemän toiminnan vuoksi, sitoutuu Memorialen käyttäjä korvaamaan Memorialelle aiheutuneet kulut täysimääräisesti.

Memoriale-palveluun kirjoitetut tahdot ja toiveet eivät vastaa tai korvaa virallisesti laadittua testamenttia, eikä niitä voi käyttää lain edessä pätevänä tahdonilmaisuna. Memoriale palveluntarjoajana ei vastaa tahtoni ja toiveeni-osioon käyttäjän tuottaman sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vastaavista vioista. Memoriale ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista koskien tahtoni ja toiveeni-palvelua.

Riitatilanteet ja käyttäjän toiminnan rajoittaminen

Haluamme Memorialen olevan ympäristö, jossa käyttäjät voivat turvallisesti jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja tärkeitä hetkiä. Mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtojamme, immateriaalioikeuksia tai lakia, joudumme rajoittamaan käyttäjän toimintaa tai poistamaan käyttäjän Memoriale-palveluista. Muistosivustoille käyttäjien jakamasta sisällöstä vastaa aina ensisijaisesti muistosivuston ylläpitäjä/ylläpitäjät. Tilanteissa, joissa ylläpitäjä rikkoo Memorialen käyttöehtoja, lainsäädäntöä, tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, tulee Memoriale toimimaan tarvittaessa edellä mainituilla tavoilla.

Memoriale ei ole korvausvastuussa, mikäli Memoriale joutuu poistamaan käyttäjän käyttöoikeudet tai rajoittamaan käyttäjän toimintaa. Korvausvastuuta ei ole myöskään silloin, jos asiakkaan kanssa tehty sopimus joudutaan purkamaan asiakkaasta johtuneesta väärinkäytöksestä, lain rikkomisesta tai muusta käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta Memoriale-palveluissa.

Tilaustiedot

Memoriale tarjoaa useita eri tilausmuotoja. Muistosivujen tilausvaihtoehdot ovat vuosittain maksettava ”Memoriale vuositilaus” sekä kertamaksulla maksettava ”Memoriale ikuinen”-tilaus. ”Memoriale ikuinen”-tilauksen maksamisen jälkeen ostetusta palvelusta ei peritä muita maksuja. Kuolinilmoituksen osalta on vain yksi tilausmuoto ja se maksetaan kertamaksulla, jonka jälkeen kuolinilmoituksesta ei peritä muita maksuja. Näiden lisäksi Memoriale voi tarjota muitakin tilausvaihtoehtoja ja palveluja. Memorialella on oikeus muuttaa tilausvaihtoehtoja ja niiden hintoja. Mahdollisista tilauksen muutoksista ilmoitetaan asiakkaan Memoriale-tilillä ja asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin 30 vuorokautta ennen kuin uudet hinnat astuvat voimaan.

Memoriale kuolinilmoitustilauksen vaihtaminen Memoriale ikuinen tilaukseen

Vaihtaessasi Memoriale kuolinilmoitustilauksen Memoriale ikuinen tilaukseen sinulta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu, jonka jälkeen et maksa enää muita maksuja. Tällöin kuolinilmoitustilauksen yhteydessä tekemäsi kuolinilmoitus siirtyy muistosivulle.

Memoriale kuolinilmoitustilauksen vaihtaminen Memoriale vuositilaukseen

Voit myös vaihtaa Memoriale kuolinilmoitustilauksen Memoriale vuositilaukseen. Vaihtaessasi Memoriale kuolinilmoitustilauksen Memoriale muistosivu vuositilaukseen sinulta voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Memoriale vuositilauksen maksu veloitetaan vuoden välein. Tällöin kuolinilmoitustilauksen yhteydessä tekemäsi kuolinilmoitus siirtyy muistosivulle.

Memoriale vuositilauksen vaihtaminen Memoriale ikuinen tilaukseen

Vaihtaessasi Memoriale vuositilauksen ”Memoriale ikuinen”-tilaukseen perimme sinulta kyseisellä hetkellä voimassa olevan ”Memoriale ikuinen”-tilauksen hinnan, jonka jälkeen et maksa enää muita maksuja.

Vaihtaessasi toiseen tilausvaihtoehtoon saat tilaukseen kuuluvat palvelut käyttöösi heti maksamisen jälkeen. Kaikkien tilausten hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kaikista tekemistäsi tilauksesta tallentuvat kuitit Memoriale-käyttäjätilille.

Peruuttamisoikeus ja tilauksen maksaminen

Sinulla on kuluttajasuojalain (1978/38) mukaan oikeus peruuttaa palvelun tilaus jättämällä tai lähettämällä peruutusilmoitus Memorialelle 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen solmimisesta. Memoriale ikuinen ja Memoriale kuolinilmoitus-tilauksia ei voi peruuttaa, jos tilauksen tekemisestä on kulunut yli 14 vuorokautta.

Mikäli irtisanot tilauksesi 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä, muistosivun ja kuolinilmoituksen tiedot poistetaan välittömästi eikä muistosivua tai kuolinilmoitusta ole enää näkyvillä Memoriale-palvelussa. Muistosivua tai kuolinilmoitusta ei voi enää tilauksen peruuttamisen jälkeen palauttaa näkyville Memoriale-sivulle. Rekisteröityneen käyttäjän tili jää voimaan tilauksen peruuttamisen jälkeen, mikäli et poista rekisteröityä tiliäsi käytöstä.

Peruuttamisoikeus koskee myös tilannetta, jossa tilaus on vaihdettu kalliimpaan tilausvaihtoehtoon. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa tilauksen vaihtaminen ilmoittamalla tästä Memorialelle 14 päivän kuluessa tilauksen vaihtamisesta. Jos peruutat tilausmuodon vaihdon kalliimpaan vaihtoehtoon, siirtyy tilauksesi takaisin aiempaan tilausmuotoon. Maksu palautuu tilauksessa käyttämäsi maksujärjestelmän kautta.

Memoriale jälleenmyyjän myymälästä ostetulla arvokortilla ei ole palautusoikeutta. Voit kuitenkin halutessasi poistaa Memoriale arvokortilla maksetun kuolinilmoituksen tai muistosivun Memoriale palvelusta.

Voit ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta Memorialen asiakaspalveluun, tai irtisanoa tilauksen Memorialen omat tiedot sivulla.

Memoriale-vuositilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilauksena, jos sitä ei peruuteta tai vaihdeta Memoriale ikuinen-tilaukseen. Memoriale vuositilauksen maksu veloitetaan vuoden välein. Tilaus tulee peruuttaa ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Mikäli emme saa maksusuoritusta tilauksestasi 7 vuorokauden aikana uuden laskutuskauden alkamisesta, Memoriale-muistosivu siirtyy piilotettu-tilaan. Piilotettu-tilassa muistosivu poistuu kokonaan käytöstä ja näkyvistä Memoriale-sivuilta. Säilytämme kuitenkin kaikki muistosivuun liittyvät tiedot siihen saakka, kunnes olemme saaneet maksusuorituksen tai tilaus on peruutettu. Mikäli emme saa maksusuoritusta, tai perut muistosivutilauksen, säilytämme kaikkia muistosivuun liittyviä tietoja kuuden kuukauden ajan.

Voit maksaa tilauksesi käyttäen Memoriale-sivustolla ilmoitettuja maksutapoja. Tilauksen yhteydessä sinun on ilmoitettava maksutiedot, jotka mahdollistavat maksamisen jollakin käytössä olevista maksutavoista. Sinun täytyy itse päivittää käyttäjätilin maksutietoihin tiedot, esimerkiksi jos kortin voimassaoloaika umpeutuu tai kortti ei ole toiminnassa.

Jos emme pysty veloittamaan tilauksen maksua, tai emme saa maksusuoritusta tilauksestasi, Memoriale-muistosivu asetetaan piilotettu-tilaan 7 vuorokauden jälkeen.

Luethan käyttöehdot huolellisesti!

Hyväksymällä palvelun käyttöehdot, käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua käyttöehtojen edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.